Het werk aan uiteenlopende ontwerpopdrachten - gaande van de abstractie van stedenbouwkundige structuurschetsen, tot de stoffelijkheid van het gebouw of het meubel - heeft ons ertoe gebracht om de vraag naar de samenhang van onze activiteiten centraal te stellen. Onze aandacht gaat voornamelijk naar het expliciteren van de schaalniveaus waarop het project of het object werkzaam is. Het ontwerp komt tot stand in een proces van kruising en confrontatie van de aandachtspunten, de methodes en de doelstellingen eigen aan de verschillende benaderingen. Daarbij komen de betekenislagen van context en programma, evenals de mogelijke gebruiksscenario’s te voorschijn. Het werk is er op gericht om die gelaagdheid te articuleren in een consistent en significant ontwerp. Ons onderzoekwerk is voor het grootste deel gewijd aan het uitdiepen van die problematiek.